Za raziskovalce

Moni Eginas

Perdika 1.9 km
Dobro
7.6
Prost vhod • Plaža udobja • Slikovito • Osamljen • Dostop z ladjo • Parkiranje prepovedano
4.1 Indeks ugodnosti